Föra barnen på tal

Föra barnen på tal är ett sätt att samtala om barnen och stärka deras välbefinnande, när familjen lever i en svår livssituation genom psykisk ohälsa eller missbruk.

Samtalen vänder sig till en eller båda föräldrar där det finns problem med psykisk ohälsa eller missbruk. Syftet med samtalen är att föräldern ska få kunskap om hur barn eller ungdomar i familjen påverkas. De ska även få stöd i hur man kan möta barnets behov och och sätta ord på situationen familjen befinner sig i. 

Föra barnen på tal är en manualbaserad metod. Föräldern får träffa en behandlare på Öppenvården vuxen under två tillfällen för att gå igenom barnets eller ungdomens situation med hjälp av en loggbok. 

Syftet med samtalen är att skapa en ökad förståelse och kunskap om hur förälderns tillstånd påverkar föräldraskapet och barnet eller ungdomen. På så sätt kan man både stärka föräldrarna och barnets eller ungdomens utveckling.

Så bokar du ett samtal

Föra barnen på tal-samtal är öppna för dig som kommuninvånare att själv boka via oss på Öppenvården vuxen. Det krävs inte en utredning eller beslut av en socialsekreterare för att du ska ha rätt till fem kostnadsfria samtal. Du kan vara anonym när du hör av dig till oss.

Du kan boka ett samtal genom att mejla till oss på: oppenvardenvuxen@vallentuna.se, chatta med oss eller ta kontakt via telefon:

Monica Bergström, enhetschef: 08-587 856 37.

Karin Sundin, anhörigkonsulent: 08-587 854 31.

Du når oss även via kommunens kontaktcenter: 08-587 850 00. Fråga efter Öppenvården vuxen.

Besök hos oss är kostnadsfritt. Vi arbetar under sekretess.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats