Skolsocionom

En lyckad skolnärvaro minskar risken för psykisk ohälsa, utanförskap och kriminalitet. Därför är det viktigt att tidigt uppmärksamma elever som riskerar hög frånvaro i skolan. I Vallentuna arbetar kommunens två skolsocionomer i en nära samverkan med kommunens kommunala skolor, för att genom ökad närvaro i skolan främja elevens psykiska hälsa och måluppfyllelse.

Arbetsområden

Skolsocionomerna arbetar främst förebyggande i syfte att fler elever ska ha god närvaro i skolan och i förlängningen klara av att uppnå gymnasiebehörighet. Skolorna i kommunen har möjlighet att kontakta skolsocionomerna för råd och stöd gällande både förebyggande arbete samt vid tidiga frånvaromönster hos elev.

Skolsocionomerna riktar sig främst till skolor som har i elever i förskoleklass till och med nionde klass. Arbete sker även tillsammans med gymnasiets IM program då eleverna där ännu inte uppnått gymnasiebehörighet i samtliga ämnen.

Exempel på stödinsatser från skolsocionomer:

  • Deltagande på föräldramöten.
  • Deltagande på skolans personalmöten.
  • Deltagande vid EHT-möten.
  • Konsultativ funktion gällande utformning av lokalt närvaroarbete.
  • Närvaroprogrammet.
  • Råd- och informationssamtal.
  • Kartläggande arbete innehållande skolsocialt mående, familjesystem, skolans arbete med närvaron.

Film om skolsocionomerna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats