Personal du möter

I språkförskolan arbetar logoped i team tillsammans med specialutbildade förskollärare och vid behov konsulteras även andra professioner.

Vi erbjuder barnen och deras föräldrar en god pedagogisk verksamhet. Där omsorg, fostran, samarbete, samverkan, behandling och lärande bildar en helhet. Stor vikt har lagts vid att stimulera varje barns individuella språkutveckling, samt att öka barnets självkänsla och självförtroende till att kommunicera. Vi följer kriterierna för att få kalla oss Språkförskola, vilket är en kvalitetssäkring av verksamheten, för att säkra barnets utveckling och lärande i ett livsperspektiv.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats