Innan du ansöker

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd finns det några saker du behöver veta. Nedan kan du läsa om vilka förutsättningar som krävs för att du ska kunna söka.

Vilka uppgifter om dig kan kontrolleras?

Försörjningsstödet är behovsprövat, det innebär att din handläggare måste göra en utredning avseende din rätt till bistånd.

Uppgifter om dig kan begäras från

  • Försäkringskassan
  • Skatteverket
  • Arbetsförmedlingen
  • Centrala studiemedelsnämnden (CSN)
  • Arbetslöshetskassa
  • Fordonsregistret
  • Bolagsverket

Har du tillgångar?

Har du eller övriga familjemedlemmar tillgångar: bankmedel, aktier, obligationer, bil eller fastighet eller andra kapitalvaror som lätt går att sälja, måste dessa medel användas till försörjningen innan du har rätt till försörjningsstöd.

Betalar du rätt avgifter?

Om du betalar avgift för förskola eller hemtjänst måste du kontrollera att din avgift är rätt i förhållande till den inkomst du har idag.

Har du socialförsäkringar eller andra inkomster?

Du ska ansöka om de generella socialförsäkringsförmånerna som finns, till exempel bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, sjukpenning eller arbetslöshetsersättning.

Är du sambo, gift eller har hemmavarande barn över 18 år?

Är du sambo eller gift och någon av er har en inkomst eller andra tillgångar är ni skyldiga att försörja varandra. Om ingen av er har inkomst eller andra tillgångar kan du välja din sambo/make/maka som medsökande i din ansökan. Ni ansöker om ekonomiskt bistånd månadsvis, det vill säga en gång per månad.

Om du har hemmavarande barn som är över 18 år och som arbetar, räknas det som att ni har ett gemensamt hushåll. Era gemensamma tillgångar räknas in i bedömningen av rätten till ekonomiskt bistånd.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats