Vilken är din situation?

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd behöver du veta vilka regler som gäller om du är arbetslös, sjukskriven, nyanländ, företagare, student eller om du är 65 år eller äldre. Nedan hittar du information om vad som gäller för just dig.

Är du arbetslös eller sjukskriven?

Är du arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande genom att vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Du ska vara beredd att ta anvisat arbete eller annan sysselsättning.

Om du inte är arbetsför ska du inneha en aktuell sjukskrivning.

Är du nyanländ?

Är du nyanländ krävs det att du deltar i och fullföljer upprättad etableringsplan.

Är du egen företagare eller student?

Den som har eget företag ar normalt sätt inte rätt till försörjningsstöd. Är du egen företagare måste du avregistrera ditt företag och ställa dig till arbetsmarknadens förfogande.

Den som studerar har generellt inte rätt till ekonomiskt bistånd utan hänvisas till att ansöka om bidrags- och lånedel via CSN.

Är du 65 år eller äldre?

Är du över 65 år ska du vända dig till Pensionsmyndigheten för att ansöka om äldreförsörjningsstöd. Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för dig som har låg pension så att du får en skälig levnadsnivå.

Läs mer om äldreförsörjningsstöd på Pensionsmyndighetens webbplats. Du hittar länken till webbplatsen längre ner på denna sida.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats