Miljöstipendiater

Vallentuna kommun delar årligen ut ett miljöstipendium för att uppmärksamma och stimulera goda insatser och engagemang som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling inom Vallentuna kommun.

Kommunen har haft ett miljöstipendium sedan 1988. Ett omtag gjordes 2019 då kommunfullmäktige antog nya regler för stipendiet. Reglerna underlättar bedömningen av föreslagna stipendiater och innebär också en tydlighet kring att stipendiet ska användas för att genomföra ytterligare insatser för miljön.

Här kan du läsa mer om kommunens miljöstipendiater de senaste åren.

2020 - Sparrens natur- och vattenvårdsförening samt Klimatsmart Vallentuna

Kommunstyrelsen utsåg två miljöstipendiater 2020 - Sparrens natur- och vattenvårdsförening samt Klimatsmart Vallentuna, med motiveringarna:


Sparrens natur- och vattenvårdsförening

Med små medel och stort engagemang har föreningen i många år arbetat för att värna miljön i och kring sjön Sparren. Medlemmarna följer på ett systematiskt sätt förändringar i vattenmiljön bland annat genom att mäta siktdjup och algmängder. Föreningen verkar för att skapa naturliga vattenståndsvariationer i Sparren och faunapassage mellan sjön och Lillån för att gynna flora och fauna. Sparrens natur- och vattenvårdsförening är ett gott exempel på lokalt miljöengagemang till nytta och inspiration för många.

Klimatsmart Vallentuna

Sedan starten hösten 2018 har Klimatsmart Vallentuna etablerat ett forum för lokalt engagemang för klimatet. Nätverket har arrangerat Klimatdagar, diskussionsgrupper och demonstrationer kopplat till Fridays for future. Klimatsmart Vallentuna är en källa till inspiration för invånare som vill göra hållbara val i vardagen och erbjuder en gemensam kanal för dialog om klimatarbete i både stort och smått. Klimatsmart Vallentuna är ett berömvärt initiativ för att underlätta för invånare som vill bidra till lösningar i den globala klimatutmaningen.

 

2019 - Vallentuna Rödakorskrets

Kommunstyrelsen utsåg Vallentuna Rödakorskrets till Vallentuna kommuns miljöstipendiat 2019, med motiveringen:

Vallentuna Rödakorskrets har under lång tid arbetat med återvinning och återbruk genom sin butik Kupan. Kupan har varit föregångare i den trend med ökat intresse för second hand som nu märks i samhället. Det är ett oglamoröst och idogt arbete som gör konkret skillnad för miljön. Kupan är ett strålande exempel på initiativ för cirkulär ekonomi, där avfall ses som en resurs. Vallentuna Rödakorskrets och butiken Kupan ger inspiration och underlättar för människor att hushålla med planetens resurser i vardagen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats