Logopedens arbete

Logopeden ansvarar för den språkliga utredningen, diagnostisering, behandling och tillsammans med barnets ansvarspedagog planera barnets fortsatta lärande och genomföra utvecklingssamtal med barnens föräldrar.

Logopeden arbetar som en i arbetslaget och deltar i vissa aktiviteter med barnen. Logopeden sköter den individuella språkliga träningen för alla barn ca 2-3 behandlingar/träning per barn och vecka, ibland sker även intensivträning varje dag. Den "generella" språkstimulansen i grupp utförs både av logopeden och av förskollärarna.

Logopeden har möjlighet:

  • Att observera barnets språk vid andra tillfällen än bara vid enskild behandling/träning.
  • Att väva in passande språkövningar i dagliga verksamheten som till exempel munmotoriksträning (oralmotorik) och samtalsträning (pragmatik).
  • Att kunna ha individuell behandling/träning med ett eller flera barn när barnet är som mest mottagligt och motiverat.
  • Att individanpassa material, även för hemträning under ledighet som jul och sommar.
  • Att vid behov handleda och erbjuda handlingsprogram till arbetslaget, föräldrar och studenter.
  • Att utprova kommunikationshjälpmedel efter varje barns behov.

Till logopedens arbetsuppgifter hör olika handledande uppgifter till förskolepersonalen om hur varje barns individuella språkliga och kommunikativa behov bäst tillgodoses. Samsyn och tydliga samarbetsformer är väsentligt för att skapa optimala utvecklingsmöjligheter, samt likvärdig vård och omsorg för varje barn. Behandlingsprocessen inbegriper både barn och föräldrar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats