Klockargården

Karta
Klockargårdens omgivningar.

Klockargården var belägen strax söder om kyrkan och finns redovisad bl a på storskifteskartan över Borresta och Yttergärde. Se vidare Orkesta by.

Klockargården ingår i riksintresse för kulturmiljövården, K 74.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats