Slumsta

Slumsta är beläget i södra delen av socknen.

Karta
Dagens Slumsta med omgivningar. 

Namnet är en sammansättning av förleden slum- och efterleden –sta.

År 1706 (A75-13:1) gjorde lantmätare Lars Kietzling en ägodelning av Slumsta ägor. Slumsta var en by med två gårdar värderad till 10 öresland, dvs 1 ¼ markland. Det årliga utsädet var knappt 19 tunnor och man kunde årligen skörda 53 ¾ lass hö. Relationen mellan åker och äng var således knappt 1:3.

Karta
Del av karta A75-13:1 över Slumsta ägor 1706.

Idag har stora delar av Slumsta ägor bebyggts och utgör en del av Lindholmens stationssamhälle.

Gård
Slumsta gård. Fotograf: Ann Engstrand 1973.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats