Föräldrastöd - individuella samtal

Föräldrastöd innebär att du som förälder kan få upp till fem kostnadsfria samtal med en familjebehandlare på Öppenvården barn och familj. Samtalen kan ske individuellt eller tillsammans med den andra föräldern. Efter överenskommelse kan även äldre barn/tonåringar följa med i något av samtalen. I samtalen kan du som förälder få råd, stöd och vägledning kring det som du tycker är utmanade i föräldrarollen.

Det kan t.ex. handla om vardagliga konflikter mellan dig och ditt barn, hur ni som föräldrar ska bli mer samspelta, att skapa och upprätthålla vardagsrutiner, att sätta rimliga gränser utifrån barnets ålder och kring föräldramandat. Du kan också få vägledning kring vilket stöd som finns att få från andra instanser, så som skola, barnpsykiatri, habilitering och dylikt.

Ansök om föräldrastöd nedan.

Ansökan om föräldrastödsamtal

Här kan du fylla i en ansökan om föräldrastödsamtal.

Har du frågor och funderingar?

Kontakta samordnaren för Öppenvården Barn och familj.

Telefon: 08 - 587 861 25

E-post: sandra.jarleby@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats