Lilla Karby

Lilla Karby är beläget centralt i Össeby socken.

Namnet Karby är en sammansättning av karl- eller kar- och efterleden –by. Ett tolkningsförslag som framlagts är att det funnits särskilda Karlabyar som ingått i motsvarande system som Husabyarna.

Lilla Karby utgjorde år 1636 (A10:88-89) då den kartlades tillsammans med Väsby en ensamgård om 12 öresland (1 ½ markland). Utsädet låg i början av 1600-talet mellan 9 och 9 ¼ tunnor och i ängen skördades 35 lass hö. Relationen mellan åker och äng var således knappt 1:4. Lilla Karby låg med ett av sina åkergärden i lag med grannbyn Väsby.

Karta
Karta över Lilla Karbys ägor 1636.

 

Av häradsekonomiska kartan från 1902 framgår att Lilla Karby inte fanns kvar som en självständig gård.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats