Väsby

Väsby ligger som namnet antyder i västra delen av Össeby gamla socken.

Karta
Väsby med omgivningar.

Namnet är ett väderstrecksnamn med förleden vä- som en förkortning av ordet väster och efterleden –by. Namnet kan tolkas som bebyggelsen belägen i västra delen av socknen, eller väster om kyrkan.

Hus. Framför huset står en grupp vuxna personer vända mot kameran.
Väsby gårds huvudbyggnad. Fotograf: Okänd ca 1910.

På 1630-talet utgjorde Väsby en by med två självägda små gårdar – Västergården och Östergården. Örestalet är inte tydligt redovisat, men torde ha utgjort 16 öresland, dvs 2 markland, vilket redovisas i yngre kartor. Gårdarnas utsäde var lika stort, årligen mellan 11 ¼ tunnor och 11 ¾ tunnor. Årligen skördades 45 lass hö till vardera gården. Relationen mellan åker och äng låg således mellan 1:4 och 1:5. År 1636 karterades Väsby på samma karta som Lilla Karby, se geometriska jordeboken A10:88-89. 

Karta
 Karta över Väsy gård 1636.

År 1768 (A126-45:1) genomgick Väsby storskifte.

År 1797 (A126-45:2) storskiftades Väsby återigen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats