Söderby

Söderby är som namnet antyder beläget i den sydligaste delen av Össeby gamla socken.

Karta
Söderby med omgivningar.

Namnet är ett väderstrecksnamn med förleden söder- och efterleden –by och tolkas som bebyggelsen i södra delen av socknen.

Under historisk tid har Söderby utgjort en ensamgård.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats