Kjörlinge

Kjörlinge är beläget i centrala delen av Össeby socken.

Karta
Körlinge med omgivningar.

Namnet är ett –ingenamn som på 1630-talet skrevs Kiölinge. Äldre belägg finns t ex år 1318 och år 1409.

Kjörlinge bestod - då den första gången karterades storskaligt år 1636 (A10:94) - av två gårdar, en självägd skattegård om 10 ⅔ öresland och en frälsegård om 9 ⅓ öresland. Hela byn var således värderad till 2 ½ markland. Det årliga utsädet varierade mycket. Det ena åkergärdet krävde 23 tunnors utsäde, medan det andra året behövdes betydligt mindre utsäde. Ängsskörden var årligen 75 lass och både mulbetet och skogen anges ha varit god. Relationen mellan åker och äng var som lägst 1:3, men ett genomsnitt över tid bör ligga högre.

År 1731 (A126-22:1) delades skogen till byn. Det är en jättefin karta med mycket information om skogen direkt i kartbilden.

År 1773 (A126-22:2) genomfördes storskifte och hela byn med alla sina ägor är redovisade. 

Enskifte genomfördes år 1812 (A126-22:3).

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats