Söböringe/Sjöberg

Söböringe eller Sjöberg som det numera kallas ligger i sydöstra delen av Össeby gamla socken.

Karta
Sjöberg med omgivningar.

Namnet Söböringe är en sammansättning av väderstrecksförled sö- som betyder söder, mellanleden bör- och efterleden –inge. Sjöberg är ett relativt ungt namn.

Söböringe/Sjöberg har inte karterats storskaligt under historisk tid.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats