Personlig assistans

Personlig assistans innebär ett personligt utformat stöd till personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar. 

Hjälpen kan bestå av:

  • personlig hygien
  • på- och avklädning
  • hjälp vid måltider
  • att kunna kommunicera med omgivningen.

Insatsen personlig assistans beskrivs i 9 § Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och 51 kap. 3 § socialförsäkringsbalken. Insatsen ska ges av ett begränsat antal personer som är väl insatta i de personliga förhållandena.

Hur ansöker du om personlig assistans?

För att få reda på mer om personlig assistans kontaktar du Försäkringskassan. Om du blir beviljad personlig assistans kan du välja utförare. Du kan även få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare.  

Vallentuna kommun har upphandlat det kommunala utförandet av personlig assistans. Om du som har blivit beviljad personlig assistans väljer kommunen som utförare så kommer Carelli Assistans att utföra uppdraget.

Du kan läsa mer om Carelli på deras hemsida, www.carelli.se.

Vid assistansbehov upp till 20 timmar i veckan

Om det finns ett behov av personlig assistans upp till 20 timmar i veckan är det kommunen som tillhandahåller det. För att få veta mer kontaktar du en LSS-handläggare i kommunen via kontaktcentret.

Blanketter funktionsvariation LSS

Här hittar du ansökningsblanketten för insatser enligt LSS samt en fullmakt för ombud.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats