Ledsagarservice

Ledsagarservice i hemmet är en insats som kommunen kan tillhandahålla enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Motsvarande stöd finns även att ansöka om enligt socialtjänstlagen (SoL).

Ledsagarservice är en insats för personer som på grund av en omfattande funktionsnedsättning behöver stöd att ta sig ut i samhället, till exempel för att delta i fritidsaktiviteter eller för att ta en promenad.

Kontakta en bistånds/LSS-handläggare via kommunens kontaktcenter.

Blanketter funktionsnedsättning

Här hittar du ansökningsblanketter för LSS och SoL samt en fullmakt för ombud.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats