Daglig verksamhet enligt LSS

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om daglig verksamhet. Den påminner om en arbetsplats men är anpassad efter dina behov, intressen och förutsättningar. För att få daglig verksamhet ska du vara mellan 16 och 67 år och sakna arbete och inte gå någon utbildning. I Vallentuna har vi kundval inom daglig verksamhet vilket betyder att du själv kan välja vilken daglig verksamhet du vill ha din sysselsättning på. Det finns både kommunala verksamheter och verksamheter i privat regi.

Vem kan delta i daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är en rättighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen gäller till exempel dig som har en utvecklingsstörning, autism eller som fått en hjärnskada som vuxen.

Kontakta LSS-handläggare

För att få veta om du har rätt till daglig verksamhet kontaktar du din LSS-handläggare. Om du inte har någon LSS-handläggare kan du kontakta kommunen via kontaktcentret: 08-587 850 00.

Vad kostar det?

Det kostar inget att delta i en daglig verksamhet, men du får själv betala för din mat. I vissa fall kan du få resan betald till och från verksamheten. Kontakta din LSS-handläggare för mer information.

Kundval enligt LOV

Vad betyder kundval?

Vallentuna kommun har infört kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).Kundval betyder att du själv kan välja vilken daglig verksamhet du vill ha din sysselsättning på. Du kan välja mellan de verksamheter som kommunen godkänt. I början kommer det inte finnas så många verksamheter att välja på men det kommer fler.

Rätt stöd för dig

För att en verksamhet ska bli godkänd måste de klara av de krav som kommunen bestämt. På så sätt kan du få bra stöd och hjälp oavsett vilken verksamhet du väljer.

När du bestämt dig

När du bestämt dig berättar du för LSS-handläggaren vilken verksamhet du valt. Handläggaren pratar med verksamheten och tillsammans bestämmer ni när du ska börja.

Vad händer om det inte finns någon ledig plats?

Om det inte finns någon ledig plats på den verksamhet du valt kan du sätta upp ditt namn på en kölista. När det finns en ledig plats så kommer verksamheten eller din handläggare att kontakta dig. Under tiden du väntar kan du välja en annan verksamhet.

Vad händer om jag inte vill eller kan välja?

Om du vill ha hjälp med att välja kan du prata med LSS-handläggaren. Om du har en god man kan hon eller han hjälp dig att välja.

Om du inte gör något val väljer handläggaren den verksamhet som passar dig bäst och som ligger närmast din bostad.

Får jag byta daglig verksamhet?

Om du vill byta till en annan daglig verksamhet kan du göra det när som helst genom att prata med din LSS-handläggare. Du behöver inte berätta varför du vill byta.

Mottagningstelefon

Vuxen- och funktionsvariation

Mottagningstelefonen är din första kontakt när du ska ansöka om stöd.

Telefon: 08-587 850 00 (via kommunens kontaktcenter)

Mottagningstelefonens telefontider är: 

Måndag 9-11
Tisdag 9-11
Torsdag 9-11
Fredag 9-11

Har du blivit tilldelad en socialsekreterare kan du ringa personen under telefontiden: Måndag-fredag: 9-10. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats