Daglig verksamhet enligt LSS

Du som har en funktionsvariation kan ansöka om daglig verksamhet. Den påminner om en arbetsplats men är anpassad efter dina behov, intressen och förutsättningar. För att få daglig verksamhet ska du vara mellan 16 och 67 år och sakna arbete och inte gå någon utbildning.

I Vallentuna har vi kundval inom daglig verksamhet. Det betyder att du själv kan välja vilken daglig verksamhet du vill ha din sysselsättning på. Det finns både kommunala verksamheter och verksamheter i privat regi.

Du hittar mer information om våra dagliga verksamheter genom att klicka på rubriken "Utförare av daglig verksamhet" längre ner på denna sida.

Dina rättigheter och skyldigheter inom Daglig Verksamhet

Vad är en daglig verksamhet?

Daglig verksamhet finns till för dig som har en funktionsvariation och som inte kan arbeta eller studera. Enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) kan du som är mellan 16 – 67 år ansöka om daglig verksamhet.

På daglig verksamhet får du vara en del av en gemenskap och arbeta med något som du tycker är meningsfullt.På en daglig verksamhet får du sätta upp egna mål att arbeta mot. Du får stöd av personal när du utför ditt arbete. Du ingår i en grupp med andra som också har daglig verksamhet.

Daglig verksamhet finns till för dig som har

  • Autism.
  • En utvecklingsstörning.
  • Fått en hjärnskada som vuxen.

Att delta i daglig verksamhet

Du kan delta i daglig verksamhet när du har fått ett beslut om den insatsen från din biståndshandläggare. I Vallentuna har du möjlighet att välja mellan olika dagliga verksamheter. Det är dina behov och önskemål som styr vilken daglig verksamhet som passar dig bäst.

Du har valfrihet

I Vallentuna har vi kundval inom daglig verksamhet. Det betyder att du själv, tillsammans med en nära släkting eller god man, kan välja vilken av de dagliga verksamheterna i kommunen, både kommunala och privata, som du vill vara på. Det som är gemensamt för alla dagliga verksamheter är att de erbjuder dig en meningsfull sysselsättning.

Längre ner på denna sida kan du ta reda på vilka dagliga verksamheter det finns i kommunen.

När du berättar om dina önskemål för din biståndshandläggare kan ni tillsammans ta reda på om det finns en ledig plats där just du vill vara.

Det kan uppstå väntetid

Om det inte finns någon ledig plats på den verksamhet du valt kan du sätta upp ditt namn på en kölista. När det finns en ledig plats så kommer verksamheten eller din biståndshandläggare att kontakta dig. Under tiden du väntar kan du välja en annan verksamhet.

Du har inflytande

Det är viktigt att du får vara med och bestämma hur din sysselsättning i din dagliga verksamhet ser ut. I din grupp får du vara med och påverka innehållet i aktiviteterna. Det är viktigt att din dagliga verksamhet känns utvecklande och stimulerande för dig.

Om du blir sjuk

Om, eller när, du blir sjuk så stannar du hemma från dina aktiviteter på daglig verksamhet.

Stöd av personal

På Vallentuna kommuns dagliga verksamheter finns det personal som stöttar dig när du deltar i dina aktiviteter. De hjälper dig med struktur och ser till att du känner dig delaktig i den dagliga verksamheten.

Din stödperson

När du går på daglig verksamhet har du en stödperson från personalgruppen. Stödpersonen hjälper dig med att komma igång med dina aktiviteter på verksamheten. Stödpersonen finns som ett stöd om du har frågor eller behöver annan hjälp. Stödpersonen kan även stödja dig i externa kontaktar om du önskar.

Varje verksamhet har en samordnare på plats. Samordnaren stöttar i det dagliga arbetet. Det finns även en ansvarig enhetschef att kontakta vid behov.

Schema

När du går på en daglig verksamhet får du ett schema med dina dagliga aktiviteter. Med stöd av personal tar ni fram ett individuellt schema utifrån dina behov och önskemål.

Aktiviteter

Vallentuna kommuns dagliga verksamheter erbjuder flera olika aktiviteter, som ibland kan variera.

Bland annat erbjuder vi

  • Musik.
  • Rörelseglädje.
  • Utevistelse.
  • Utflykter.
  • Bak- och matlagningsgrupper.

Transporter

Har du fått beslut om att du får gå på en daglig verksamhet kan du ansöka om turbundna resor. Turbundna resor baseras på vilket behov du har. Det är gratis för dig att använda dig av turbundna resor.

Personalen på daglig verksamhet kan inte skjutsa dig i sina egna privata bilar.

Ekonomi

När du har ett beslut om daglig verksamhet enligt LSS får du en habiliteringsersättning. Habiliteringsersättningen baseras på din närvaro. Din biståndshandläggare kan berätta för dig om du har möjlighet att få habiliteringsersättning.

Det kostar ingenting att delta i en daglig verksamhet. Men lunch och frukt bekostar du själv. Frukost äter du hemma.

Gåvor och lån

Personal får inte ta emot gåvor, presenter eller pengar från dig. Personal får inte låna pengar eller köpa någonting av dig.

Friskvård

Alla har rätt till rörelseglädje. Som deltagare på Vallentuna kommuns dagliga verksamheter får du stöd att röra på dig, utifrån dina egna förutsättningar. Att röra på sig är viktigt för att må bra. Som deltagare i daglig verksamhet finns det friskvårdsaktiviteter som du får vara med på. Aktiviteterna vill uppmuntra dig till en mer aktiv fritid.

Hälsan spelar roll

Hälsan spelar roll är en aktivitet som ökar din kunskap om hälsa och ger tips på hur du kan må bättre. Genom Hälsan spelar roll får du stöd i hur du kan göra självständiga val i vardagen, så att du kan leva ett friskare liv.

Hälsan spelar roll erbjuder bland annat

  • Gympa tillsammans med andra på daglig verksamhet.
  • Samtal om mat och kost.

Bara Vanlig

Bara Vanlig är en organisation som Vallentuna kommun samarbetar med, som har fokus på löpträning. Du är välkommen att vara med, oavsett om du springer, går eller rullar. Du bestämmer själv hur du vill aktivera dig, och i vilken takt du vill ta dig fram.

Om du undrar över något

Du kan alltid vända dig till personalen med dina frågor. Du kan också prata med samordnaren, enhetschefen eller din biståndshandläggare.

 

Kundval enligt LOV

Vad betyder kundval?

Vallentuna kommun har infört kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).Kundval betyder att du själv kan välja vilken daglig verksamhet du vill ha din sysselsättning på. Du kan välja mellan de verksamheter som kommunen godkänt. I början kommer det inte finnas så många verksamheter att välja på men det kommer fler.

Rätt stöd för dig

För att en verksamhet ska bli godkänd måste de klara av de krav som kommunen bestämt. På så sätt kan du få bra stöd och hjälp oavsett vilken verksamhet du väljer.

När du bestämt dig

När du bestämt dig berättar du för LSS-handläggaren vilken verksamhet du valt. Handläggaren pratar med verksamheten och tillsammans bestämmer ni när du ska börja.

Vad händer om det inte finns någon ledig plats?

Om det inte finns någon ledig plats på den verksamhet du valt kan du sätta upp ditt namn på en kölista. När det finns en ledig plats så kommer verksamheten eller din handläggare att kontakta dig. Under tiden du väntar kan du välja en annan verksamhet.

Vad händer om jag inte vill eller kan välja?

Om du vill ha hjälp med att välja kan du prata med LSS-handläggaren. Om du har en god man kan hon eller han hjälp dig att välja.

Om du inte gör något val väljer handläggaren den verksamhet som passar dig bäst och som ligger närmast din bostad.

Får jag byta daglig verksamhet?

Om du vill byta till en annan daglig verksamhet kan du göra det när som helst genom att prata med din LSS-handläggare. Du behöver inte berätta varför du vill byta.

Hur går en ansökan till inom LSS och SoL?

Har du en funktionsvariation kan du och din familj ansöka om hjälp och stöd från kommunen. Du kan ansöka om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Läs mer

Tre personer sitter i en soffa och pratar.

Vill du lämna in synpunkter eller klagomål?

Klicka på länken "Lämna din synpunkt" för att anmäla fel, lämna synpunkter och klagomål så bidrar du till Vallentuna kommuns förbättringsarbete. 

Du kan rapportera allt från bemötandet från din handläggare till hur maten smakar på ditt boende. 

Du kan även ladda ner appen för vår felanmälan i App Store eller Google Play om du hellre använder mobilen. Sök på "Vallentuna felanmälan".

Lämna din synpunkt

Gör felanmälan eller lämna synpunkt

Kontaktuppgifter

Mottagningstelefon

Vuxen- och funktionsvariation

Mottagningstelefonen är din första kontakt när du vill ansöka om stöd inom socialtjänstlagen eller LSS.

Telefon: 08-587 850 00 (via kommunens kontaktcenter)

Mottagningstelefonens telefontider är: 

Måndag 9-11
Tisdag 9-11
Torsdag 9-11
Fredag 9-11

Ekonomiskt bistånd

Har du blivit tilldelad en socialsekreterare/handläggare inom ekonomiskt bistånd kan du ringa personen under telefontiden: Måndag-fredag: 9-10. 

LSS

Har du blivit tilldelad en socialsekreterare/handläggare inom LSS kan du ringa personen under telefontiden: Måndagar kl. 10-11 samt torsdagar kl. 13-14.

Socialpsykiatri och Missbruk

Har du blivit tilldelad en socialsekreterare/handläggare inom socialpsykiatri har du möjlighet att ta kontakt via socialsekreterarens/handläggarens direktnummer.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats