Start / Omsorg och hjälp / Funktionsnedsättning / LSS, Stöd och service / Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

På grund av behovet av att omdisponera personal har kommunen valt att tillfälligt stänga Korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning enligt lagen om LSS från och med den 23 mars 2020. Beslutet gäller till och med den 30 april 2020, med en eventuell förlängning.

Frågor och svar

Varför har Vallentuna kommun tillfälligt stängt ner korttidsvistelsen på Vallentuna korttidshem?

Svar: Tyvärr måste kommunen fatta vissa ingripande beslut just nu som normalt inte hade behövt fattas. Det är jättetråkigt, men situationen som råder är extraordinär.

Beslutet om att tillfälligt stänga ner verksamheten vid Vallentuna korttidshem har fattats av Socialnämndens ordförande. Beslutet gäller från den 23 mars till den 30 april 2020. Omprövning/förlängning kan ske under perioden.

Beslutet har föregåtts av en värdering av olika parametrar av en arbetsgrupp inom socialförvaltningens stab. Exempel på avväganden som värderats är:
• Bedömning av smittspridningsexponering inom verksamheten.
• Inverkan på potentiella riskgrupper.
• Indirekt påverkan för samhällets möjlighet att minimera smittspridning.
• Konsekvenser för kunder.
• Konsekvenser för personal inom verksamheten.
• Möjlighet att använda personalresurser, för andra väsentliga arbetsuppgifter.

Då covid-19 är klassat som en samhällsfarlig sjukdom, har kommunerna rätt att tillfälligt stänga eller begränsa viss verksamhet för att minska smittspridningen. Av proposition 2003/04:158 Extraordinära smittskyddsåtgärder s. 85 framgår bland annat institutionerna möjlighet att besluta om inskränkningar av smittskyddsskäl, utifrån myndigheternas allmänna ansvar för verksamheten.

Vallentuna kommun erbjuder korttidsvistelse för barn och ungdomar med funktionsnedsättning enligt lagen om LSS. Korttidsvistelse, korttids, innebär att du under några dygn eller någon vecka per månad kan vistas i ett korttidshem.

Tanken är att du ska få miljöombyte, avkoppling och möjlighet till personlig utveckling.

För dig som är ung och fortfarande bor hemma kan det vara ett sätt att vara hemifrån och förbereda dig för att så småningom flytta till eget boende.

Hur kontaktar du oss?

För att ta del av insatsen behöver du kontaka en LSS-handläggare via kontaktcentret. Du når dem på telefonnummer: 08 587 850 00.

Blanketter funktionsnedsättning LSS

Här hittar du ansökningsblanketten för insatser enligt LSS samt en fullmakt för ombud.

LSS-handläggare

Funktionsnedsättning LSS

Telefon: 08-587 864 23

Telefontid:
måndag: kl.15-17
tisdag-torsdag: kl.9-11
fredag: stängd

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats