Start / Omsorg och hjälp / Funktionsnedsättning / Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning / Daglig sysselsättning enligt Socialtjänstlagen

Daglig sysselsättning enligt Socialtjänstlagen

Vallentuna kommun kan erbjuda sysselsättning för personer med olika funktionsnedsättningar. Den som, på grund av en funktionsnedsättning, saknar en daglig sysselsättning kan ansöka om det.

Sysselsättningen kan utformas på olika sätt, beroende på deltagarens förutsättningar, behov och önskemål. I vissa fall sätter lagstiftningen ramar kring verksamhetens syfte och innehåll. I vissa verksamheter arbetar man med att ordna praktikplats ute på arbetsplatser och i företag och ger stöd för att komma ut i arbete.  I andra verksamheter erbjuds stimulans och social gemenskap i egna aktiviteter.

Hur kontaktar du oss?

Personer med psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om stöd inom socialpsykiatrins verksamheter, enligt socialtjänstlagen (SoL). Insatsen kräver ett bistånd och du behöver därför kontakta en biståndshandläggare via kontaktcentret. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats