Start / Omsorg och hjälp / Funktionsvariation / LSS, Stöd och service / Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Kommunen erbjuder korttidstillsyn för ungdomar över 12 år med en funktionsnedsättning. Går du i skolan och är över tolv år kan du ha rätt till korttidstillsyn utanför hemmet före och efter skolans slut och på lovdagar, studiedagar och sommarlovet.

Du hittar mer information om olika utförare av korttidstillsyn längre ner på sidan.

Hur kontaktar du oss?

Korttidstillsyn kan ordnas på olika sätt. För att ta reda på om du kan få denna hjälp kontaktar du en LSS-handläggare som du når genom kommunens kontaktcenter. Du når dem på telefonnummer: 08 587 850 00.

Blanketter funktionsvariation LSS

Här hittar du ansökningsblanketten för insatser enligt LSS samt en fullmakt för ombud.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats