MIVA daglig verksamhet

MIVAs dagliga verksamheter drivs i kommunal regi. Verksamheterna omfattar personer som tillhör personkrets 1 och 2 enligt LSS – Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Vår dagliga sysselsättning syftar till att främja jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet. Vi arbetar evidensbaserat och utgår från dina behov, önskemål och förutsättningar. Inom MIVAs verksamhet finns det möjlighet att välja mellan fyra olika inriktningar: Kom i Tryck, Secondhand och MIVA 42 och MIVA 36.

Verksamhetens mål och syfte

Det är vår strävan att personens behov ska styra vilket utbud och innehåll vi ska ha i verksamheten. Alla våra kunder har en individuell genomförandeplan, som är vägledande för enheternas arbete och innehåll. Vårt mål är en daglig verksamhet som tillgodoser våra kunders önskemål, individuella behov i aktivitet och förmåga till utveckling.

Syftet med vår dagliga verksamhet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning, främja delaktighet i samhället och bidra till personlig utveckling.

Personal och arbetssätt

Personalen som arbetar hos oss har utbildning och erfarenhet inom verksamhetsområdet. Vi utbildar oss fortlöpande genom kurser och handledning. Vi arbetar strukturerat och anpassar verksamheten så individuellt som möjligt.

Hur gör du en ansökan?

Våra verksamheter omfattar personer som tillhör personkrets 1 och 2 enligt LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ansökan om daglig verksamhet görs hos kommunens LSS-handläggare på socialförvaltningen. De fattar beslut om insatser. För en första kontakt med en LSS-handläggare kontaktar du kommunens kontaktcenter.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats