Vi fortsätter att utveckla Gustavs uddes badplats

Det var under hösten som arbetet med att etablera den nya badplatsen i Gustavs Udde påbörjades. Platsen ligger ungefär 500 meter från stationen i Bällsta och Vallentuna kommun satsar på att badplatsen ska ha hög tillgänglighet för alla. En av delarna är den rullstolsramp som kommer monteras under våren. Även parkbänkar och parkering har tillgänglighetsanpassats.

Under de första åren kommer Vallentuna kommun fylla på med ny sand varje vår. Eftersom badplatsen är ny har vintern påverkat den extra mycket. Dessutom ligger badplatsen på en udde, vilken kan medföra att extra insatser behövs.

– I och med att stranden är placerad på en udde medför det vissa utmaningar, särskilt när vinden och vågorna oftast ligger på från väster, berättar Josef Rosengren lokalstrateg på Vallentuna kommun.

Arbetet med att färdigställa badplatsen kommer ske under våren. Det ska också upp livräddningsupprustning och badstege. En annan viktig del för att få Gustavs udde att bli en trevlig badplats är muddring av sjöbotten, vilket förväntas utföras kommande veckor.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats