Om Karbyskolan

Vi är en kommunal F–6 skola i norra Vallentuna. Karby rektorsområde ser som sitt uppdrag att ge varje barn goda förutsättningar för framtiden. Lusten att vilja, våga prova och tro på sig själv gör att varje unik individ utvecklas som människa.

Pedagogerna hjälper eleverna att hitta sin unika lärstil och att ta ett personligt ansvar. Genom breda och djupa ämneskunskaper och kritiskt tänkande blir barnet självständigt och tryggt. Varje elev har rätt att nå så långt som möjligt i sin personliga utveckling mot höga mål.

"Tillsammans förbereder vi våra elever för framtiden med fokus på utveckling av kunskapsmässiga och sociala förmågor".

Välkommen till Karbyskolan!

Elisabet Lotfi, Rektor Karbyskolan.

Skolbyggnad

Skolan och skolgården

Vår skola är utspridd i flera olika byggnader på en stor och fin skolgård. Gården är indelad i mindre delar och ju äldre elev man är desto större områden får man leka på.

Även utanför skolområdet finns möjligheter till lek och rörelse. Vi har både skog och idrottscenter alldeles runt knuten och vi använder dem så mycket som möjligt i vår verksamhet.

En hand som ritar på ett papper

Värdegrundsarbete

Vårt centrala uppdrag med elevens kunskap- och sociala utveckling vilar på ett väl genomarbetat fundament. Vi har en tydlig struktur, en stabil organisation och en röd tråd från förskola till årskurs 6.

Det sociala uppdraget vilar tryggt på vår likabehandlingsplan. I SchoolSoft kommunicerar vi mellan skola och hem. Genom Classroom arbetar lärare och elever med både planering och genomförande av undervisningen. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete drivs vår utveckling ständigt framåt.

Social kompetens

Livet består av en mängd möten där man måste kunna hantera skrivna och oskrivna regler. Livskunskap är en central och integrerad del av lärandet på Karbyskolan. Det utvecklar förmågan att läsa av varje unik situation och fungera i olika sociala sammanhang.

IKT-Kompetens

Barn och elever i Karby rektorsområde blir rustade att möta och hantera den värld som möter dem online. Med tiden utvecklar de en IT-kompetens som ger ett kritiskt förhållningssätt och förmågan att värdera och hantera mängden information.

Välj vår skola

Så gör du för att välja skola till ditt barn vid inflytt, inför förskoleklass och årskurs 7. Här får du lära dig när, vad och hur skolvalet går till. Du hittar även en översikt över alla skolor som går att välja i Vallentuna.

Välj vår skola

Två flickor kramar varandra
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats