Organisation

Karbyskolans verksamhet är till för barn i åldern 6–16 år, från förskoleklass till årskurs 6.

Skolan leds av rektor och biträdande rektor. Skolan är uppdelad i tre arbetslag med en samordnare i varje arbetslag. Arbetslagen har ett stort ansvar för planering, utförande och utvärdering av sin egen verksamhet.

Vi har även ett fritidshem. Det är indelat i tre olika avdelningar efter barnens årskurs i skolan: F, 1–2 och 3–6.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats