Organisation

Karbyskolans verksamhet är till för barn i åldern 6–12 år, från förskoleklass till årskurs 6.

Skolan leds av rektor och biträdande rektor. Skolan är uppdelad i tre team med en samordnare i varje team. Teamen har ett stort ansvar för planering, utförande och utvärdering av sin egen verksamhet.

Vi har även ett fritidshem, F-6.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats