Fritids

Karbyskolans fritidsverksamhet för barn i åldern 612 år är uppdelad på tre avdelningar; avdelning Fklass, avdelning 12 samt avdelning 36. Vi erbjuder flera olika aktiviteter varje vecka utifrån barnens ålder och aktuell årstid. Det kan till exempel vara kreativt skapande, utedag, innebandyligan, skridskoåkning, showfredag, bakning, lek och idrott. Förutom den egna fritidsavdelningen har barnen också tillgång till andra lokaler på skolan såsom idrottshall och bildsal.

Varje termin har respektive avdelning ett Öppet Hus då föräldrar och syskon bjuds in till fika och möjlighet att vara med i verksamheten.

När skolan har lov eller studiedag håller fritids öppet för de barn som är inskrivna och har behov av omsorg. Under loven planerar vi in utflykter eller heldagsaktiviteter av olika slag.

Fritids är öppet vardagar kl. 06.30-18. Före kl. 08.00 och efter kl. 16.45 slår vi ihop avdelningarna. Mellan kl. 08.00-13.50 pågår den förstärkta skolstarten för elever i årskurs F-3. Det är ett samarbete mellan skola och fritids och innebär att fritidspersonal och lärare samarbetar utifrån sina olika kompetenser för att göra elevernas skoldag så mångsidig som möjligt.

På fritids planeringsdagar har fritidsverksamheten stängt. Då planerar personalen bland annat kommande termin samt utvärderar terminen som har gått. Det är en dag som ger oss kompetensutveckling och tid för reflektion. Kommande planeringsdagar är:

  • Fredag 1 juni 2018
  • Måndag och tisdag 13-14 augusti 2018

Inflytande och samverkan är viktigt för oss. Det sker till exempel genom elevråd, skolsamråd, föräldramöten och olika samarbeten.

Fritids avdelning F-1

Telefon
08-587 861 08

Fritids avdelning 2-6

Telefon
08-587 861 05

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats