Fritids

Karbyskolans fritidsverksamhet för barn i åldern 612 år är uppdelad på två avdelningar; avdelning F2 och avdelning 36. Vi erbjuder flera olika aktiviteter varje vecka utifrån barnens ålder och aktuell årstid. Det kan till exempel vara kreativt skapande, utedag, innebandyligan, skridskoåkning, showfredag, bakning, lek och idrott. Förutom den egna fritidsavdelningen har barnen också tillgång till andra lokaler på skolan som idrottshall och bildsal.

När skolan har lov eller studiedag håller fritids öppet för de barn som är inskrivna och har behov av omsorg. Under loven planerar vi in utflykter eller heldagsaktiviteter av olika slag.

Fritids är öppet vardagar kl. 07.00-17. Mellan kl. 08.00-13.50 pågår den förstärkta skolstarten för elever i årskurs F-2. Det är ett samarbete mellan skola och fritids och innebär att fritidspersonal och lärare samarbetar utifrån sina olika kompetenser för att göra elevernas skoldag så mångsidig som möjligt.

På fritids planeringsdagar har fritidsverksamheten stängt. Då planerar personalen bland annat kommande termin och utvärderar terminen som har varit. Det är en dag som ger oss kompetensutveckling och tid för reflektion.

Inflytande och samverkan är viktigt för oss. Det sker till exempel genom elevråd, skolsamråd, föräldramöten och olika samarbeten.

Fritids avdelning F-6

Telefon
08-587 861 08

Fritids avdelning 2-6

Telefon
08-587 861 05

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats