Skolan och skolgården

Vår skola är utspridd i flera olika byggnader på en stor och fin skolgård. Gården är indelad i mindre delar och ju äldre elev man är desto större områden får man leka på.

Även utanför skolområdet finns möjligheter till lek och rörelse. Vi har både skog och idrottscenter alldeles runt knuten och vi använder dem så mycket som möjligt i vår verksamhet. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats