Trygghet och studiero

I Karbyskolan arbetar vi aktivt för att inte mobbning, diskriminering eller kränkande behandling ska förekomma.

All personal och alla elever ska aktivt arbeta för ett gott klimat. Genom flera gemensamhetsdagar på skolan där hela skolan träffas över åldersgränserna i olika aktiviteter stärks elevernas och personalens samhörighet med varandra.

Vid läsårets start arbetar läraren och eleverna med skolans ABC, som är våra trivselregler och rutiner, och likabehandlingsplanen. Vi tror att ordningsregler som tagits fram i samarbete mellan elever och lärare skapar en tryggare och lugnare miljö. Varje klass upprättar även klassrumsregler tillsammans med sina mentorer.

För att skapa studiero arbetar läraren extra mycket med tydlighet, till exempel konkretiseras varje lektion eller skoldag i bild och/eller text på vita tavlan

Vid förekomst av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska personalen följa kommunens riktlinjer för att åtgärda detta. Allt detta finns beskrivet i skolans likabehandlingsplan.

Vid läsårets start arbetar läraren och eleverna med skolans ABC, som är våra trivselregler och rutiner, och likabehandlingsplanen. Vi tror att ordningsregler som tagits fram i samarbete mellan elever och lärare skapar en tryggare och lugnare miljö. Varje klass upprättar även klassrumsregler tillsammans med sina mentorer.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats