Vad sägs om vår skola?

"Tillsammans förbereder vi våra elever för framtiden med fokus på utveckling av kunskapsmässiga och sociala förmågor".

Välkommen till Karbyskolan!

Elisabet Lotfi, Rektor karbyskolan

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats