Elevhälsa

Karbyskolan har alla elever tillgång till kurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och studie- och yrkesvägledare. Vår elevhälsa är ett kompetent och välfungerande gäng som jobbar med både förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Vår skolsköterska gör hälsokontroller, ger vaccinationer och har öppen mottagning hos oss på tisdagar, onsdagar och varannan fredag. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats