Vision

Med en röd tråd genom förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem vill vi arbeta med barnets hela utveckling och bädda för det livslånga lärandet. Vi tror på varje barns kompetens och förmåga att vara delaktig i sin egen lärprocess och att få lära sig tillsammans med andra i en stimulerande miljö.

Vi vill arbeta för att barn ska kunna fortsätta att använda alla sina sinnen och alla sina uttryckssätt inom såväl teoretiska, praktiska, estetiska och sociala områden genom ett utforskande arbete och förhållningssätt. Vi har en människosyn där barn är viktiga samhällsmedborgare och där alla människors olikheter värdesätts.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats