Fritidshem

Vi erbjuder fritidshemsplats till alla elever från F–klass till årskurs 6. Vi har två fritidsavdelningar. Rönnen för F–2 och Linden för årskurs 3–6. Våra öppettider är klockan 06.45-17.15.

På våra fritidsavdelningar jobbar erfaren personal som har elevernas meningsfulla fritid, lek och lärande i fokus. Under skoldagen arbetar fritidspersonalen med att på olika sätt stödja eleverna i deras skolvardag, genom att finnas med på lektioner och raster, speciellt i de lägre klasserna. Före och efter skoltid finns fritidspersonalen på respektive fritidsavdelning, där vi erbjuder omsorg och lärande utifrån läroplanens del 4 för fritidshemmet.

Avdelning Rönnen

Årskurs F-2

Telefon
08-587 849 38

Avdelning Linden

Årskurs 3-6

Telefon
08-587 849 39

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats