Om Kårsta skola

Kårsta skola är en kommunal grundskola för elever i årskurs F-6 belägen i en lugn, lantlig miljö i norra Vallentuna. Vi har cirka 100 elever med tillhörande förskola. 

Skolan

”Lekplats

Vår skola har lokaler bra anpassade efter vår undervisning. I skolbyggnaden finns också Kårsta bibliotek, vilket nyttjas flitigt. Idrottshallen finns i en separat byggnad intill skolan. Kårsta förskola ligger i direkt anslutning till skolan.

Skolgården

”Pojke

Vår skola erbjuder en fantastisk miljö där vi har nära till naturen med mycket skog och en intilliggande sjö. Där finns tillgång till bad sommartid och skridskoåkning vintertid. Vår skolgård består av lekytor med utrustning för både små och stora barn och en skog som inbjuder till naturstudier och kojbygge.

Värdegrundsarbete

plank med hjärta

Vår trygghetsplan beskriver hur vi arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och åtgärda diskriminering, trakasseier och kränkande behandling. Vi har rutiner för att främja skolnärvaro, förebygga och åtgärda skolfrånvaro.

Digitalt lärande

två flickor vid en ipad

Skolans klassrum är utrustade med modern teknik. I årskurs F-3 används läsplattor som ett digitalt verktyg i undervisningen. I årskurs 4–6 har varje elev en egen dator som redskap i undervisningen.

Välj vår skola

Så gör du för att välja skola till ditt barn vid inflytt, inför förskoleklass och årskurs 7. Här får du lära dig när, vad och hur skolvalet går till. Du hittar även en översikt över alla skolor som går att välja i Vallentuna.

Välj vår skola

Två flickor kramar varandra
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats