Så här arbetar vi

På Gustav Vasaskolan har vi lärare som arbetar för goda relationer med lärandet i fokus. Vi har en varierad undervisning med balans mellan ett digitalt lärande och utomhuspedagogik i kombination med humor och glädje. Med ett grupporienterat arbetssätt med individanpassningar ska alla våra elever känna att de lyckas. Vi har en nära kontakt mellan hem och skola som en viktig del av att varje elev ska lyckas efter sina förutsättningar. För de elever som behöver lite extra stöd erbjuder vi läxhjälp och studietimme två gånger per vecka. Vi arbetar aktivt för att alla elever ska känna sig trygga genom bland annat Trygghetsteamet och nolltolerans mot kränkningar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats