Så här arbetar vi

På vår skola har vi fokus på trygghet och studiero. Vi tror på våra elevers förmågor. Vi ger varje elev de bästa förutsättningarna för kunskap och personlig utveckling genom engagerad personal och modernt undervisningsmaterial. Skolan har en viktig roll att ge elever möjlighet att utveckla förmågan att använda och skapa med digital teknik och förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. På Kårsta skola är det en viktig del av elevernas vardag. I åk F–3 använder eleverna sig av Ipads och i åk 4–6 har eleverna en egen dator som de använder som komplement till läroböcker. De lär sig också vad det innebär att förhålla sig källkritiskt på nätet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats