Organisation

I skolans ledningsgrupp ingår rektor, specialpedagog, lärare med IT-ansvar, fritidspedagog/lärare och administrativ samordnare.

Vi har tre arbetslag: Rönnen (årskurs F1), Björken/Kastanjen (årskurs 23) och Linden (årskurs 46). I arbetslagen ingår både lärare och fritidspersonal. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats