Organisation

I skolans ledningsgrupp ingår rektor, arbetslagsledare åk F-1, arbetslagsledare åk 2-3, arbetslagsledare åk 4-6 och administrativ samordnare.

Vi har tre arbetslag: Rönnen (årskurs F1), Kastanjen (årskurs 23) och Linden (årskurs 46). I arbetslagen ingår både lärare och fritidspersonal. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats