Organisation

I skolans ledningsgrupp ingår rektor, speciallärare, arbetslagsledare åk F-2, arbetslagsledare åk 3-6 och administrativ samordnare.

Vi har två arbetslag: Rönnen (årskurs F–2), Linden (årskurs 3-6). I arbetslagen ingår både lärare och fritidspersonal.

Skolan har ett elevhälsoteam och där ingår rektor, kurator, speciallärare, skolsköterska och skolpsykolog.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats