Organisation

I skolans ledningsgrupp ingår rektor, arbetslagsledare åk F-2, arbetslagsledare åk 3-6 och administrativ samordnare.

Vi har två arbetslag: Rönnen (årskurs F–2), Kastanjen/Linden (årskurs 3-6). I arbetslagen ingår både lärare och fritidspersonal. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats