Fritidshem

Alla elever i årskurs F–6 erbjuds plats på fritids. Vi är mycket för uteverksamhet, rörelse och skapande.

Vi har en avdelning för de yngre eleverna och en avdelning för de äldre. Öppettiderna är kl. 06.30-18.30.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats