Elevhälsa

Gustav Vasaskolan har ett elevhälsoteam (EHT) som består av rektor, skolpsykolog, kurator, skolsköterska samt speciallärare. Vi har också tillgång till skolläkare. Teamet har regelbundna möten där exempelvis olika lösningar för elever som är i behov av särskilt stöd diskuteras. Varje termin har vi klasskonferenser med övergripande genomgång av elever som behöver särskilt stöd.

Rektor

Gunilla Jåfs

E-post
gunilla.jafs@vallentuna.se

Telefon
08-587 849 42

Kurator

Anna-Kari Karlsson

E-post
anna-kari.karlsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 34

Skolsköterska

Matilda Blomberg Laurentii

E-post
matilda.blomberg@vallentuna.se 

Telefon
08-587 853 23

Speciallärare

Veronica Borg

E-post
veronica.borg@vallentuna.se

Telefon
08-587 849 47

Skolpsykolog

Cecilia Bringhammar

E-post
cecilia.bringhammar@vallentuna.se

Telefon
08-587 849 51

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats