Om Gustav Vasaskolan

Trygghet, engagemang och kunskap är våra ledord. Vi är en kommunal skola som ligger i Lindholmen i norra Vallentuna och vi har cirka 240 elever. På Gustav Vasaskolan jobbar vi för att bygga goda relationer och skapa den grundtrygghet som behövs för att elever ska tillgodogöra sig kunskaperna i skolans och fritidshemmets undervisning.

Vi vill arbeta för att barn ska kunna fortsätta att använda alla sina sinnen och uttryckssätt inom såväl teoretiska, praktiska, estetiska och sociala områden genom ett utforskande arbete och förhållningssätt. Vi har en människosyn där barn är viktiga samhällsmedborgare och där alla människors olikheter värdesätts.

Vad sägs om vår skola?

"En liten skola där alla känner alla, all personal hjälps åt och alla barn är sedda." Så beskriver en av vårdnadshavarna Gustav Vasaskolan. Ta reda på vad fler vårdnadshavare, elever och vad våra lärare säger om oss.

Vad sägs om vår skola?

Elev arbetar med projekt i träslöjd

Skolan och skolgården

På Gustav Vasaskolan jobbar vi alla för att bygga goda relationer och skapa den grundtrygghet som behövs för att elever ska tillgodogöra sig kunskaperna i skolans och fritidshemmets undervisning. Vår fina skolgård ligger nära naturen och erbjuder många olika rastaktiviteter och rastbod med stort utbud av lekmaterial. Vi har även en Multiarena sommartid och skridskois på vintern. För att öka eleverna delaktighet och för att lära dem ta ansvar har vi rastvärdar med olika ansvarsområden.

Värdegrundsarbete

Gustav Vasaskolan och tillhörande fritidshem ska vara fria från diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling. Vi arbetar därför systematiskt med att kartlägga elevernas trygghet och trivsel på skolan. Att eleverna trivs och känner sig trygga på skolan är en förutsättning för elevernas möjlighet till lärande, utveckling och delaktighet.

Digitalt lärande

Digital kompetens är viktigt för oss eftersom det är en del av elevernas vardag och framtid. I årskurs F–3 har eleverna tillgång till datorer och iPads. I årskurs 4–9 har eleverna en egen dator eller iPad. Eleverna arbetar i viss utsträckning med digitala läromedel från exempelvis Gleerups, men har även läroböcker i flera ämnen. I vår utbildning stöttas eleverna i sin användning av de digitala verktygen. De lär sig också vad det innebär att förhålla sig källkritiskt på nätet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats