Skolan och skolgården

Kårsta skola är belägen på landsbygden. Vi erbjuder en fantastisk miljö där vi har nära till naturen med mycket skog och en intilliggande sjö. Där finns tillgång till bad sommartid och skridskoåkning vintertid.

Skolan är en byggnad med separat idrottshall. Vi har även ett folkbibliotek som skolan nyttjar. I skolans lokaler finns även en förskola placerad. Vår skolgård består av lekytor med utrusning för både små och stora barn och en skog som inbjuder till naturstudier och kojbygge.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats