Organisation

Vi har två arbetslag, F–2 och 3–5. Alla lärare är legitimerade och undervisar i båda arbetslagen utifrån behörighet i ämnet. 

Fritids är uppdelat på två avdelningar, Svansjön för de yngre eleverna F–2 och Ankdammen för de äldre årskurs 3–5.

I skolans ledningsgrupp ingår rektor, arbetslagsledare för fritids, lärare och administrativ samordnare.


Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats