Trygghet och studiero

På Kårsta skola ska undervisningen präglas av trygghet och studiero. Vi arbetar utifrån den kommungemensamma planen mot kränkande behandling. Eleverna ska beredas att delta i utformningen av bland annat ordningsreglerna för skolan, det sker genom klassråd och elevråd.

Det är även viktigt att skolan samarbetar med elevernas vårdnadshavare för att skapa gemensamma förutsättningar för en trygg skolmiljö. Vi arbetar även med Friends och har pedagoger som arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. Trygghetsteamet består av rektor, kurator, lärare och fritidspersonal som arbetar både åtgärdande och främjande.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats