Systematiskt kvalitetsarbete

Vi arbetar genom planering, resultatuppföljning, utvärdering och analys. Analys görs först i grupp. Gruppanalysen tas upp i arbetslaget som sedan analyseras på huvudmannanivå.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats