Modersmål

Elever med annat modersmål än svenska kan ansöka om att få modersmålsundervisning. All undervisning i modersmålet sker via fjärrundervisning på skolan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats