Elevhälsa

Elevhälsoteam består av rektor, kurator, skolsköterska, psykolog, specialpedagog.

Vi har regelbundna möten en gång i månaden där vi diskuterar lösningar för elever som har särskilda behov. Vi ha även tillgång till skolläkare.

Tf. Biträdande rektor

Elisabeth Wanselius

Telefon
08-587 863 80
E-post
elisabeth.wanselius@vallentuna.se

 

Skolsköterska

Cajsa Öryd

Telefon
08- 587 861 90
E-post

cajsa.oryd@vallentuna.se

Kurator

Anki Karlsson

Telefon
08-587 851 34
E-post

anna-kari.karlsson@vallentuna.se

 

Skolpsykolog

Regina Seisdedos

Telefon
08-587 848 30
E-post
regina.seisdedos@vallentuna.se

Specialpedagog

Karin Englund
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats