Elevråd

Karbyskolan har två elevråd, ett för årskurs F-2 och ett för årskurs 3-6. Elevråden består av två representanter från varje klass. Elevrådet jobbar ständigt för att elevernas miljö och tillvaro ska vara så bra som möjligt. Elevrådet vill också ta vara på elevernas intressen. De anordnar till exempel temadagar som "Karbydagen" och "Hattdagen". Elevrådet är ett bra sätt för eleverna att få sina förslag hörda. Varje klass har en avsatt tid till att ha klassråd varje vecka. Elevrådet vill ta vara på elevernas idéer och alla förslag är värda att diskutera.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats