Föräldraförening

KSFF är en aktiv föräldraförening som arbetar för att samarbetet mellan hem och skola utvecklas samtidigt som föräldrarnas roll och inflytande i skolan stärks. Föreningen vill medverka till utvecklingen av en skola som ger eleverna ökat ansvar och låter varje barn utveckla sina anlag, få kunskaper och utöva färdigheter med utgångspunkt från sina förutsättningar. KSFF påverkar också genom att medverka i skolsamråd och samarbeta med elevråd och matråd.

Medlemskap i KSFF är frivilligt, men ju fler medlemmar desto mer kan göras för barnen och skolan. Medlemsavgiften är 100 kronor per familj och läsår. Avgiften används till olika prioriterade områden, till exempel antimobbning, samt till att bidra ekonomiskt på olika sätt, till exempel inköp av material till barnen samt genomförande av olika aktiviteter för barn och personal. Om du är nyfiken på att veta mer samt se vad KSFF bidragit ekonomiskt till kan du läsa mer på deras webbplats. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats