Ekskogen

Ekskogen ligger i sydvästra delen av Kårsta socken. Ekskogen har utgjort en av gårdarna i Mälsta by.

Karta
 Karta över Ekskogen med omgivningar.

Namnet är ett naturbeskrivande namn som dock torde vara sekundärt.

Ekskogen var en självägd ensamgård då den karterades första gången ihop med Mälsta år 1639 (A6:30-31). Gården var värderad till 8 öresland, dvs precis ett markland. Det årliga utsädet låg mellan 7 ⅝ och 6 ¾ tunnor. Höskörden var 38 lass. Relationen åker och äng var således ungefär 1:6 vilket innebär att boskapsskötsel och animalieproduktion var förhållandevis viktigt för försörjningen. Se vidare Mälsta.

Hus
Ekskogens gård sommaren 1948. Fotograf: Okänd

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats