Röby

Röby var en numera ödelagd by med tre gårdar som låg i norra delen av Kårsta socken, norr om Backa.

Karta
Kartan visar Röbys övergivna gårdsläge.

Röby karterades tillsammans med Backa gård första gången storskaligt år 1639 (A6:26-27).

Karta
Karta A6:26-27 som visar de tre gårdarna i Röby år 1639.

Det fanns tre gårdar i Röby, Norra gården som var värderad till 10 öresland, Millangården som var lika stor och Södra gården som var värderad till 6 öresland. Röby låg i ägoblandning med Backa. Borträknat Backa så hade Röby sammanlagt 21 tunnors årligt utsäde och kunde skörda 115 lass hö. Relationen mellan åker och äng var således ungefär 1:5. Alla gårdarna var av frälsenatur.

På Röby har det funnits ett salpetersjuderi. Detta redovisas i den geometriska jordeboken A6:28 och den kan sökas i det digitala arkivet via Gillberga A6:29 eftersom de ligger på samma uppslag.

Se vidare Backa.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats