Sunnarby

Sunnarby ligger i västra delen av Kårsta socken.

Karta
Karta över dagens Sunnarby.

Sunnarby karterades storskaligt första gången år 1639 (A6:38-39) och bestod då av en by med fem gårdar, inklusive Nyby. Det årliga utsädet låg mellan 30 och 32 tunnor och höskörden var 60 lass.

Karta
Del av karta A6:38-39 från 1639.

År 1705 (A52-24:1) karterades Sunnarby i samband med en ägomätning. Bebyggelsestrukturen är mycket märklig.

År 1759 (A52-24:2) storskiftades Sunnarby. Det fanns då sex brukningsdelar i byn.

Karta
Del av karta A52-24:2 från 1759.

År 1803 (A52-24:3) gjordes en laga delning och i samband med den upprättades ett protokoll, men ingen karta.

År 1811 (A52-24:4) genomfördes storskifte återigen av inägorna och en del av utmarken av lantmätare Ulrik Dahlbeck. Det fanns då sex brukningsdelar i byn. Bytomten är geometriskt reglerad så att man i kartbilden lätt kan utläsa varje brukningsdels relativa innehav i byn (tomt är åkers moder), men tre av gårdarna ligger på andra platser än på bytomten. Bebyggelsen hade en kringbyggd form.

Gård
Sunnarby gård på midsommardagen. Fotograf: Okänd, 1932.

År 1827 (A52-24:5) enskiftades Sunnarby.

År 1829 laga skiftades skogsmarken.

Kvinnor som mjöklar kor
Mjölkning ute i hagen vid Sunnarby gård. Fr v dottern Stina Lillje gift Jansson, gårdens ägare Carl Lillje, hans hustru Linnea Lillje och jungfrun Tabita Jansson. Fotograf: Okänd, 1920.

År 1928 (A52-24:7, protokoll) gjordes ytterligare ett skifte.

Av konceptkartan till häradsekonomiska kartan från sekelskiftet 1900 framgår att det då fanns tre bebyggda brukningsdelar i byn och ytterligare två som kallades Lilla Sunnarby. Den sammanlagda arealen åker och annan odlad jord uppgick till 107,1 hektar. Det fanns 3,5 hektar naturlig äng kvar. Nyby räknades fortfarande till Sunnarby.

Karta
Del av konceptkartan till häradsekonomiska kartan från sekelskiftet 1900.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats